PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vanyolai Konyha üzemeltetésére

A Kiíró neve: Vanyola Község Önkormányzata
Címe: 8552 Vanyola, Petőfi u. 14. Telefon/Fax: 89/345260
Kapcsolattartó: Varga Rita polgármester E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1. A pályázati felhívás tárgya: Vanyola Község Önkormányzata tulajdonában levő, Vanyola, Petőfi u. 24. szám alatti főzőkonyha bérbeadása üzemeltetésre

2. A konyha helyiségei: konyha, húselőkészító, zöldségelőkészítő, zöldségraktár, szárazáru raktár, iroda-öltöző, WC, zuhanyozó, fehér-fekete mosogató, ebédlő
A konyha az ÁNTSZ által előírt követelményeknek megfelel. A konyha bemutatására a pályázók kérésére előzetes egyeztetés alapján munkanapokon 7,30-16 óráig kerül sor.

3. Az üzemeltetés megkezdésének tervezett időpontja: 2017. június 1.

4. A bérlettel kapcsolatos feltételek, követelmények

4.1. Megközelítés: az ingatlan kapubejáratán keresztül,
4.2. A konyha nyitvatartási ideje:
4.3. A bérlőnek legalább a vanyolai Vajda Péter Tagóvoda, a vanyolai és pápateszéri szociális étkezők részére kell meleg ételt előállítania.
4.4. A Pályázó által ajánlott bérleti díj nem lehet kevesebb, mint bruttó 35.000 Ft/hó.
4.5. A nyertes pályázó a bérlemény után köteles a Kiírónak az ajánlott bérleti díjon felül havonta utólag megfizetni az elfogyasztott villamos energia értékét, valamint a gáz- és
vízdíját a havonta leolvasott mérőállások alapján.
A bérleti díj megfizetése a nyertes Pályázóval megkötendő bérleti szerződésben meghatározottak szerint havonta előre − átutalással − történik, a Kiíró által kiállított számla alapján, 15 napos fizetési határidővel.
4.6. A nyertes pályázó a bérleményen a Kiíró előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet átalakítási munkálatokat. A bérlő beruházásai elszámolásának módját a megkötendő bérleti szerződés tartalmazza.
4.7. A konyha üzemeltetéséhez szükséges személyzetet Pályázónak kell biztosítania.
A konyha üzemeltetésének biztosításához szükséges eszközöket a Kiíró biztosítja.

5. A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázatot írásban kell egy darab lezárt, cégjelzés nélküli borítékban, a Pályázó neve és székhelye megjelöléssel és a következő feliratokkal ellátva: „Pályázat a Vanyolai konyha üzemeltetésére” „Határidő előtt, illetve iktatóban felbontani tilos!”, jelzéssel kell benyújtani személyesen, vagy meghatalmazott útján a Vanyola, Petőfi u. 14. sz. alatt vagy postai úton a Vanyola Község Önkormányzata 8552 Vanyola, Petőfi u. 14. sz. címre.

6. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

7. A pályázatok felbontásának helye és időpontja: Vanyola, Petőfi u. 14. 2017. május 18. csütörtök 08 óra polgármesteri iroda

8. A pályázatnak a következő adatokat és dokumentumokat (okiratokat, igazolásokat) kell tartalmaznia:

8.1. A Pályázó elérhetőségi adatait, nevét, székhelyét (lakóhelyét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, adószámát (adóazonosító jelét), képviseletére/cégjegyzésre jogosult nevét, természetes személyek esetében természetes azonosító adatait, a pályázat kapcsán eljáró kapcsolattartó nevét, beosztását, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott – a benyújtási határidőtől számított 30 napnál nem régebbi keltezésű – igazolást arról, hogy a Pályázónak nincs 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása

8.2. Az eljárás eredményeképpen megkötött szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.3.Az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba.

Vanyola, 2017. május 2.

Vanyola Község Önkormányzata

 

A dokumentum letölthető itt (jobb klikk, cél mentése más néven)