A település kulturális öröksége:

Vanyola kultúrájának bázisai közül jelentős múltja a Vanyolán két évszázadnál idősebb vallási oktatásnak van. A Római Katolikus Egyház és Evangélikus Egyházzal egy időben, a XVIII. század végén megszervezte Vanyolán az alapfokú oktatást, és felekezeti iskolákat működtettek a községben. Ezek az iskolák 1948-ig, az egyházi iskolák államosításáig szolgálták Vanyolán a felekezethez tartozó gyermekek tanítását, vallásos nevelését. Természetesen az államosítás után is az iskolai oktatás céljait szolgálták, csak az egyházakat zárták ki az iskola falai közül.

Vanyola neves szülötte, az 1808-ban született Vajda Péter is a vanyolai evangélikus iskolában végezte alapfokú tanulmányait. A XVIII. század második felében épült evengélikus templom mellett nemcsak parókia, de iskola és tanítói lakás is épült. A vanyolai római katolikus templom 1737-ben épült barokk stílusban. 1958-ban műemléki védettséget kapott. Sajnos, a csak néhány évtizeddel fiatalabb evangélikus templom még nem szerepel a védetté nyilvánított műemlékek jegyzékében.

A vanyolai kulturális örökség részét képezi a Vanyola-Pápanyőgér, Széchenyi utcában, a XVIII. század végén, copf stílusban épült római katolikus templom, amelyet szintén 1958-ban vettek fel a védett műemlékek jegyzékébe.

Közismert, hogy a XIX. századi reformkor egyik jelentős személyisége volt Vajda Péter. 1972-ben róla nevezték el az 1963-ban épült általános iskolánkat. Szülőháza a róla elnevezett utcában található. 1967-ben műemléki védettséget kapott. Épített és lakott környezetünk kulturális örökségét e felsorolás tartalmazza. Természeti környezetünkhöz tartozik a vanyolai szőlőhegy, ahol az évszázadosnál idősebb pincék, az 50 hektárnál nagyobb szőlőterület, művelési kultúra a község kulturális öröksége részét képezi.