2014 utáni önkormányzati rendeletek elérhetőek a központi keresőben: Nemzeti Jogszabálytár

Az ezt megelőző években született rendelkezéseket alább tekintheti meg:

2014

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatásról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(IX. 15.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

 

2013

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a temető használatáról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

 

2012

Vanyola Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról

 

2010

Vanyola Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2010.(II. 9.) rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

 

2006

Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2006. (VII. 10.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) rendelete a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

 

2005

Vanyola Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (X.26 .) rendelete az önkormányzati hatósági és egyes hatáskörök átruházásáról

Vanyola Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2005. (IX. 12.) rendelete az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról

Vanyola Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2005. (VI.27.) rendelete Vanyola Község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról


2004

Vanyola község önkormányzati Képviselő-testülete 24/2004. (X. 26.)  rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Vanyola  község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendeletea közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról

 

2001

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2000. (IV. 11.) rendelete a helyi közművelődésről

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szmsz