A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

  • a Vanyolai Sportegyesületet, melynek mértéke 500 eFt
  • Falugondnoki Egyesületet, melynek mértéke 10 e Ft
  • Rendőrség gépjárműhasználatát, melynek mértéke 71 e Ft
  • Vanyolai Asszonykórust, melynek mértéke 100 e Ft
  • első lakáshoz jutók támogatása 100 e Ft
  • Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 10 e Ft
  • E támogatások forrása: saját működési bevétele.