A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2012. évben támogatja:

- a Vanyolai Sportegyesületet, melynek mértéke 800 eFt

- Falugondnoki Egyesületet, melynek mértéke 5 e Ft

- Rendőrség gépjárműhasználatát, melynek mértéke 71 e Ft

- Vanyolai Asszonykórust, melynek mértéke 50 e Ft

- első lakáshoz jutók támogatása 240 e Ft

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 150 e Ft