A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Kormányhivatal) az Inforg 2008 Kft. (székhely: 8460 Devecser, Levente telep 1., KSH: 14579859-0147-113-19, KÜJ: 102994335,
a továbbiakban: Ügyfél) megbízásából az ENVIPROG GROUP Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3/A., a továbbiakban: Meghatalmazott) által – a 8552 Vanyola 0169/1 hrsz. alatti
telephelyen (a továbbiakban: Telephely) tervezett tevékenységgel kapcsolatban – benyújtott, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
lefolytatása iránti kérelem és a mellékletét képező dokumentáció alapján VE/30/06848/2022. ügyiratszámon indult közigazgatási hatósági eljárásban közmeghallgatás tartását rendelem el.

A közmeghallgatás helye, időpontja:

8552 Vanyola, Petőfi u. 10. szám alatti Művelődési Ház

2022. október 19. (szerda) 10 óra.

Részletek (PDF)


A dokumentum ITT letölthető (PDF formátum)

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


Készülődés a nemzeti ünnepre


Mozgalom az egészségért

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Hírdetmény

NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN