Vállalkozó háziorvos: Dr. Lukács László

 

Rendelési idő

hétfő:  9-12

szerda: 14-16

péntek:  9-12

Védőnő: Szanyi Erika

Rendelési idő: hétfő 10-12 óra

 


 

Szociális ellátás

- falugondnoki szolgálat:

A falugondnoki szolgálat 2000. évben történő bevezetésével megoldódott a községhez tartozó egyéb belterületek és a lakott külterület, Szalmavár, valamint Pápanyőgér településrészen a rászoruló, idős személyek részére az ételkihordás. A községben egy héten 3 alkalommal rendel vidékről bejáró háziorvos. Szabadsága idején helyettese csak 2 alkalommal rendel, így a rászorulókat igényük szerint szállítja a falugondnok más községbe orvosi rendelésre, városokba gyógykezelésre. Igény szerint segít a rászorulók, mozgásukban gátolt, idős, egyedülálló emberek nagybevásárlásaiban, hivatalos ügyeik intézésében. A vasúti közlekedéshez csatlakozásra szállítja az igénylő lakosokat. Az idős emberek elszigeteltségén enyhít a falugondok beszélgetéssel, gondjaik meghallgatásával. A falugondnoki szolgálat bevezetésével javult az idős, magára maradt emberek életfeltétele, általa több fontos információhoz jutnak.

A napközi otthonos konyha anyagbeszerzését a falugondnok végzi. Az élelmezésvezető nyersanyagigényének leadása után - a megszabott határidőn belül – azokat a falugondnok beszerzi. A falugondnoki szolgálat bevezetésének köszönhetően lehetőség van a nyersanyagok minél kedvezőbb megvételére. Ugyanígy az általános iskola és óvoda, községi könyvtár, önkormányzat anyagbeszerzését is ellátja.

A vanyolai lakosoknak a komfortérzetük javult, a szolgálat segítségével megoldható gondjaikkal van kihez fordulni, tudják, hogy biztosan lehet a falugondnokra számítani.