Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
Helyi Választási Iroda Vezetője
8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.
Tel: 89/352120, Fax: 89/352128
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szám: IV. 151-4/2019.
Tárgy: Vanyola község önkormányzati
képviselő-testület megválasztandó
tagjainak száma

H a t á r o z a t

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban Ve.) 306. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján Vanyola községben egyéni listás választási rendszerben a képviselők által megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint határozom meg: 4 fő települési képviselő

E határozatot meghozatala napján Vanyola község honlapján (www.vanyola.hu), valamint az Önkormányzat hirdetőtábláján 8552 Vanyola, Petőfi u. 14.) közzéteszem.
E határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.) írásbeli kifogással lehet élni úgy, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

I n d o k o l á s

A Ve. 306. § (2) bekezdés értelmében a helyi választási iroda vezetőjének 2019. február 15-ig határozatban kell megállapítani a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) 100 lakosig 2 fő,

b) 1000 lakosig 4 fő,

c) 5000 lakosig 6 fő,

d) 10 000 lakosig 8 fő.

A Nemzeti Választási Iroda közzétette a települések lakosságszámának január 1-jei adatait, mely szerint 2019. január 1-jén Vanyola község lakosságszáma: 572 fő.
A fentiek alapján megállapítottam, hogy a 2019. évi általános választásokon megválasztandó
képviselő-testületi tagok száma: 4 fő.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §, 209. § (1) bekezdés, 210. § (1) bekezdés és 212. § rendelkezésein alapul.

Pápateszér, 2019. február 7.

Fehér Mária
címzetes főjegyző
HVI vezető
ímzetes főjegyző HVI vezető